SAMENVATTING PRIVACYVERKLARING


Tessa vindt jouw privacy belangrijk!
Tessa B.V. (“Tessa”, ook aangeduid als "we", "wij" en "ons"), verwerkt een aantal Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) van jou, afhankelijk of je via een webpromotie van Tessa deelneemt of je registreert via de Tessa app (“Tessa App” of “App”). Welke gegevens je minimaal deelt, is afhankelijk van de type actie, hoe je jouw profiel hebt ingevuld in de Tessa App en hoe je Tessa gebruikt. Tessa gebruikt jouw Persoonsgegevens om:

 • jouw deelname mogelijk te maken aan spaar-, win- en cadeau-acties, cash-back-acties
  van topmerken;
 • onze online diensten op jouw voorkeuren en interesses af te stemmen;
  jouw bestellingen te verwerken;
 • om contact met je op te kunnen nemen over producten en diensten die voor jou
  interessant kunnen zijn;
 • van jouw aankoopgedrag te leren, zodat wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen
  aanbieden; en
 • onze administratie uit te kunnen voeren.

Tessa verwerkt jouw Persoonsgegevens in lijn met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Tessa kan (geaggregeerde) informatie delen met deelnemende partners met wie zij samenwerkt in het kader van (gezamenlijke) acties. Deze informatie is dermate geaggregeerd, dat de informatie niet meer (direct) tot jou te herleiden is. Dit is slechts anders als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast delen wij Persoonsgegevens met leveranciers die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan jou, zoals bijvoorbeeld voor klantrelatiebeheer, betalingen, analyses. Je kunt contact opnemen met vraagraak@tessa.company om alles te weten over de Persoonsgegevens die we van je hebben, om deze Persoonsgegevens aan te passen, en/of om jouw voorkeuren te wijzigen en te verwijderen. Wil je meer weten over hoe we omgaan met jouw Persoonsgegevens? Lees dan hieronder de uitgebreide versie van onze Privacyverklaring.

UITGEBREIDE VERSIE PRIVACYVERKLARING

1. Tessa’’s privacy beginselen

Tessa gebruikt jouw Persoonsgegevens altijd op een eerlijke, veilige manier en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Tessa communiceert steeds transparant met jou over welke Persoonsgegevens we verwerken, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kunt nemen indien je je zorgen maakt.
 • Tessa neemt altijd redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw Persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen. 
 • Tessa beantwoordt vragen over de verwerking van jouw Persoonsgegevens altijd zonderonnodige vertraging via vraagraak@tessa.company.

2. Waarin voorziet deze Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten Persoonsgegevens Tessa verzamelt en hoe we die informatie verwerken, delen en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op Persoonsgegevens die worden verwerkt doordat je gebruikt maakt van de website www.promoties.tessa.company (“Website”), de Tessa shop (“Tessa Shop”) en wanneer je contact opneemt met Tessa. Tessa kan verwijzen naar online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten op websites, platforms en toepassingen van derden. Deze derden kunnen hun eigen privacyverklaring hebben. We raden je aan om die te lezen voordat je van dergelijke diensten
gebruik maakt.


3. Wie is verantwoordelijk voor wat er met jouw Persoonsgegevens gebeurt?
Tessa, gevestigd te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens via de de Website www.promoties.tessa.company en de Tessa Shop. Tessa is onderdeel van de Unilever Groep.


4. Wat zijn Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals jouw naam, adres, woonplaats telefoonnummer, e-mailadres (ook wel “NAWTE-gegevens” genoemd), een IP-adres of andere (online) identifiers, aankoopgedrag en persoonlijke interesses.


5. Persoonsgegevens die je aan Tessa verstrekt
We kunnen informatie rechtstreeks van je verzamelen wanneer je ons Persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je kassabonnen uploadt, meedoet aan spaar-, win-, cadeau-, cash-back-actie, webpromotie of andere acties en/of op een andere manier in contact met ons
treedt. Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van je kunnen verzamelen en verwerken zijn onder meer jouw:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • informatie over jouw interesses/de aankoop van producten, zoals blijkt uit de door jou
 • geüploade kassabonnen (aankoopgedrag)
 • betalingsgegevens
 • (online) identifiers


6. Wat gebeurt er als jij jouw Persoonsgegevens aan Tessa verstrekt Voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor specifieke doeleinden kunnen wij in sommige gevallen ook om jouw toestemming vragen. Ook kunnen we toestemming vragen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor aanvullende doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wanneer wij jouw Persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, vragen wij altijd uitdrukkelijk naar deze toestemming en alleen voor een specifiek omschreven doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we jouw Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

7. Voor welke doeleinden verwerkt Tessa jouw Persoonsgegevens?


a. Om deel te kunnen nemen aan de aktie, is het voor Tessa noodzakelijk om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken. Tessa verwerkt (Persoons)gegevens van gebruikers van Tessa die zich hebben opgegeven voor een actie, zoals: Persoonlijke gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd;

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, (online) identifiers, gebruiksgegevens binnen de App website van Tessa;
 • Informatie over aankoopgedrag (via kassabonnen)
 • Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.


b. Om de volgende activiteiten te kunnen ondernemen, is het voor Tessa noodzakelijk om jouw Persoonsgegevens te kunnen verwerken:

 • Promotionele activiteiten. Wanneer jij nog meer gepersonaliseerde aanbiedingen wilt ontvangen, dan kan jij ons toestemming verlenen om bepaalde gegevens van jou over jouw aankoopgedrag en interesses te delen met onze deelnemende partners. Onder promotionele doeleinden vallen onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
 • Profilering. Tessa maakt zorgvuldige afspraken met haar partners over profilering, zodat hierop volgende gegevensverrijking of ‘algemene profilering’ niet tot doel heeft besluiten over jou te nemen die enig rechtsgevolg hebben of op een andere manier jou aanzienlijk treffen. Onder ‘algemene profilering’ valt onder andere het verzamelen, meten, combineren en delen van informatie om (niet-gevoelige) consumentprofielen te ontwikkelen, zodat wij en/of onze deelnemende partners de inhoud van websites en apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en voorkeuren kunnen afstemmen en voorspellingen te kunnen doen. Hiervoor worden potentieel identificerende gegevens gebruikt, zoals: (i) naam, adres, woonplaats, e-mailadres en aankoopgedrag, (ii) interactiegegevens, zoals IP-adres, gebruik van de website en (online) identifiers. Tessa heeft de nodige waarborgen en maatregelen getroffen om géén gevoelige informatie (bijzondere Persoonsgegevens) met haar partners te delen. Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor één van deze of beide doeleinde(n) verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van jouw expliciete, specifieke, geïnformeerde en vrijelijk gegeven toestemming.


c. Om contact met jou op te kunnen nemen nadat jij ons een vraag hebt gesteld of een klacht hebt gestuurd, bijvoorbeeld via vraagraak@tessa.company, is het voor Tessa noodzakelijk om jouw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en de desbetreffende vraag
of klacht te verwerken. Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van ons gerechtvaardigd belang.
d. Om wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen, na te kunnen leven, is het voor Tessa noodzakelijk om jouw Persoonsgegevens, zoals jouw naam of jouw financiële Persoonsgegevens, te verwerken; Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van een wettelijke verplichting.
e. Om onze Website te kunnen analyseren en verder te kunnen ontwikkelen en te beveiligen, zodat jij als gebruiker een zo goed mogelijke user experience ervaart, en om (anoniem) respons op onze spaar-, win-, cadeau-, cash-back-actie, webpromotie of andere acties en anonieme enquêtes te analyseren, is het noodzakelijk om jouw Persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres, te verwerken. Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van jouw expliciete, specifieke, geïnformeerde en vrijelijk
gegeven toestemming of op grond van ons gerechtvaardigd belang.


8. Gerechtvaardigd belang
Tessa’s gerechtvaardigde belang betreft, onder meer, het verbeteren van onze diensten en producten, waaronder de Tessa App en Website, en om jou te informeren over onze (nieuwe) diensten, producten en marketingsacties. Wanneer Tessa zich beroept op het gerechtvaardigd belang, dan heeft Tessa hier voorafgaand een gerechtvaardigd belang-toets op toegepast.

9. Cookies
Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen dat wordt opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat wanneer jij onze Website bezoekt. Cookies worden ingezet om bijvoorbeeld informatie over jouw surfgedrag op te slaan of om bepaalde door jou gekozen
instellingen te onthouden. Wanneer de Website nogmaals bezocht wordt, wordt jouw bezoek herkend. Hierdoor kan de Website zich automatisch aanpassen aan de door jou eerder gekozen instellingen en voorkeuren. De informatie over jouw surfgedrag op de Website kan vervolgens door Tessa geanalyseerd worden om hierdoor de Website verder te kunnen optimaliseren. De soorten informatie die wij met behulp van cookies kunnen inwinnen betreffen:

 • informatie over het type browser dat je gebruikt
 • gegevens van de webpagina’s die je hebt bekeken
 • jouw IP-adres
 • de hyperlinks die je hebt aangeklikt
 • jouw netwerken en alle andere informatie die je kiest te delen bij het gebruik van websites van derden (zoals wanneer je gebruik maakt van de "Like"-functionaliteit op Facebook of de +1 functionaliteit op Google+), de websites die je bezocht alvorens je op de Website van Tessa terecht kwam. Tessa kan de volgende cookies plaatsen:
 • Essentiële cookies: dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat jij de Website kan bezoeken en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de Website. Voor het plaatsen van essentiële cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wanneer jij als Websitebezoeker de Website aanpast aan de hand van jouw voorkeuren, bijvoorbeeld door de taal- of locatie- instellingen te wijzigen, de Website de door jou ingestelde voorkeuren zal onthouden. Voor het plaatsen van functionele cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wij jou van een betere website- ervaring kunnen voorzien. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij in principe geen toestemming nodig, tenzij deze analytische cookies niet-geanonimiseerd zijn. in dat geval zullen wij deze cookies alleen plaatsen nadat wij jouw toestemming hiervoor hebben ontvangen.
 • Advertentiecookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat onze business partners jou kunnen voorzien van reclame die op jouw voorkeuren is toegesneden. Deze cookies zullen wij alleen plaatsen nadat wij jouw toestemming hiervoor hebben ontvangen. Door middel van de Cookiebot op onze Website kan jij bepaalde cookies wél of niet accepteren. Let er op dat indien je het plaatsen van bepaalde cookies niet accepteert, dit jouw website- ervaring kan beïnvloeden.


10. Hoe lang bewaart Tessa jouw Persoonsgegevens?
De Persoonsgegevens die Tessa van jou verwerkt voor bovenstaande doeleinden worden na een inactieve periode van één (1) jaar verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven (7) jaar voor betalingsgegevens) In het geval dat jij bij een webpromotie, onze Actievoorwaarden niet accepteert, worden je Persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen.


11. Met wie deelt Tessa jouw Persoonsgegevens?
Tenzij er sprake is van één van de volgende situaties, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet
aan derde partijen verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming:

 • Wanneer jij jouw Persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een specifieke merkenactie. In dat geval zullen wij jouw Persoonsgegevens verstrekken enkel aan de betreffende merkhouder.
 • Wanneer wij jouw Persoonsgegevens aan derde partijen dienen te verstrekken op grond van een wettelijke verplichting.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om jouw Persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. 
 • Wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens deelt met derde partijen, dan betreffen dit nauwkeurig geselecteerde derde partijen. Denk hierbij aan leveranciers die ons helpen acties uit te voeren of bepaalde middelen leveren om bijvoorbeeld de Website en App van Tessa te hosten, te exploiteren en te onderhouden, betalingen te verwerken, fulfilment af te handelen, het beheren van het wachtrijsysteem en post- en bezorgdiensten uit te kunnen voeren. Verder kan Tessa reclame- en marketingbureaus inschakelen om te helpen effectieve reclamecampagnes en acties aan te bieden en te analyseren. Dergelijke derde partijen handelen in de meeste gevallen in de hoedanigheid van verwerker van Tessa, met wie Tessa een (verwerkers)overeenkomst heeft afgesloten.
 • Indien wij Persoonsgegevens delen met derde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden, dan zorgen wij ervoor dat zij jouw gegevens in lijn met deze Privacyverklaring behandelen en dat de juiste passende maatregelen voor de internationale doorgifte van Persoonsgegevens zijn getroffen.


12. Beveiliging van jouw Persoonsgegevens
Tessa neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot jouw Persoonsgegevens.Meer over onze beveiligingsmaatregelen kan je lezen op https://www.tessa.company/security


13. Kinderen
De Tessa App is bedoeld voor gebruik door gebruikers ouder dan 16 jaar. Voor sommige acties zullen we dan ook leeftijdscontroles moeten uitvoeren.


14. Jouw rechten en contact
Als je nog opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, dankun je contact met ons opnemen via vraagraak@tessa.company. We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag, maar in ieder geval binnen vier weken. Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie of aanvulling van jouw gegevens indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Het recht op verwijdering van jouw Persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van Persoongegevens.
 • Het recht om een beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens te verzoeken.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek, dien je ons aanvullende
 • Persoonsgegevens te verstrekken om je hiermee te kunnen identificeren.


15. Autoriteit Persoonsgegevens
Vind je dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons in strijd is met de geldende privacywetgeving? Dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


16. Wijzigingen in onze privacyverklaring
Tessa kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je binnen een redelijke
termijn op de hoogte brengen van een eventuele relevante wijziging via de Tessa App of via het
bij ons bekende e-mailadres.

Deze Privacyverklaring is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 15 mei 2019.

PRIVACY VERKLARING